Hakkımızda

Yapımak İnşaat 1987 yılında Eskişehir'de kuruldu. Şirketin faaliyet konusu Eskişehir ve çevre illerde inşaat; müteahhitlik işleri ile gayrimenkul alımı, yapımı, geliştirmesi ve satımını gerçekleştirmektir.

Amacımız hiçbir zaman sadece bir ev olmadı. Amacımız; Yapımak İnşaat'ı tercih edenlerin yepyeni bir dünyaya sahip olmasını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda 1987'den bu güne sizlerle yeni dünyalar inşa ediyoruz.
Eskişehir'in gelecek vaad eden topraklarından yaptığımız yatırımın sonuçlarını sizin için en güzel yerden, size en fazla fayda sağlayacabilecek daire ve arsa satışı olarak sunuyoruz.
?çinde ya?ad???m?z topluma sosyal, rx kültürel, çevresel ve ekonomik fayda sa?lamaya, cialis daha iyi toplum ve çevreye ula?mada kendimizi sorumlu hissedip yapt???m?z i?lerde bu duyarl?l???m?z? uygulamaya ve toplumda fark?ndal?k yaratmaya çal???yoruz.
Sosyal Sorumluluk

Devam Eden Projelerimiz

Biten Projelerimiz

Bilgi Almak ?çin Bizi Arayabilirsiniz

?leti?im Kurmak ?stiyorum

Yap?mak Sosyal Medya

Yap?mak ?n?aat Sosyal Medyada. Toplumsal Bilinci ?ekillendirmeye Klasik ?n?aat Firmalar?ndan Uzak Yeni Nesil Vizyonuyla Yola Ç?kan Yap?mak ?n?aat Art?k Sosyal Medyada. Sizleri de Sosyal Medyada Yan?m?zda Görmekten Mutluluk Duyaca??z...

Son Haberler

Bizim Hakk?m?zdaki Son Haberlere Kampanyalar?m?za Buradan Ula?abilirsiniz

 

?? Ortaklar?m?z

Size En ?yisini Sunabilmek ?çin En ?yilerle Çal???yoruz

[]

?leti?im

© 2015 Weberd Digital Factory . All rights reserved.